ด้วยระบบฐานข้อมูลเดิมเกิดปัญหาไม่สามารถกู้คืนมาได้นั้น
เบื้องต้นให้ทุกโรงเรียนกำหนดเลขทะเบียนต่อจากทะเบียนคุมหนังสือราชการของแต่ละโรงเรียน

AMSS++ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox