AMSS++ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox